موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

عباس علی ابراهیمی


مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی: عباس علی ابراهیمی
آدرس پست الکترونیکی (رایانامه): ؟

سمت: سرپرست حراست

مرتبه علمی: -

سوابق تحصیلی: -

سوابق اجرایی: -

زمینه های تحقیقاتی: -

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی