موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

سخن هفته بزرگداشت مقام معلم

بشر امروزي از نظر علمي و فکري پا به جايي نهاده که آهنگ سفر افلاک کرده و سقراطها و افلاطونها بايد افتخار شاگردي اش را بپذيرند اما از نظر روح و خوي و منش ، يک « زنگي مست تيغ بران به دست » بيش نيست .
( سيري در سيره نبوي /ص 14)

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی