موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

سخن هفته

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.  ابن سینا

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی