موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

سخن هفته

خـداونـد ایمـان را بـراى تطهیـر شمـا از شـرك قـرار داد،و نماز را براى پاك شدن شما از تكبر،و عدل را براى پیراستن دلها،و صبر را براى كمك در استحقاق مزد،
بنابـرایـن ، از خـدا آن گـونه كه شایسته است بتـرسید و نمیرید، مگر آن كه مسلمان باشید،
و خـدارا در آنچه به آن امر كرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنید،(فاطمه زهرا (س))

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی