موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

  

تازه ها

سخن+برنامه ریزی

مردم عادی امید و آرزو دارند، ولی افراد متكی به نفس ،هدف و برنامه ریزی دارند.

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی