موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

در خدمت و خیانت روشنفکران

کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران» در دو جلد، نوشتۀ جلال آل احمد، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1357

کتاب حاضر از کتب معروف و بحث برانگیز جلال آل احمد است،آل احمد که خود از روشنفکران و نویسندگان معاصر محسوب می شود،در این کتاب می کوشد با ادبیات و ذهنیت خودش به واکاوی معنای روشنفکری و بررسی خاستگاه و زادگاههای آن بپردازد. و از طرفی می پرسد و به چالش می کشد که جریان روشنفکری در ایران چه خدمت ها و خیانت هایی کرده اند. کتاب بدلیل سبک نگارشش هنوز تازه است و خواندنش از مناظر گوناگون مفید . جلال کتاب را با این شعر نیما آغاز می کند:
من دلم سخت گرفته است از این ،
مهمانخانه ی مهمان کش روزش تاریک ،
که بجان هم،نشناخته انداخته است :
چند تن ناهموار ،
چند تن خواب آلود ؛
چند تن ناهشیار . . .


معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی