موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

مشاوره و داوری در طلاق

نام کتاب : مشاوره و داوری در طلاق
نوشته: دکتر مهدی تولایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام جواد(ع) یزد
دکتری مشاوره و روانشناسی خانواده از UPM و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه امام جواد وابستهبه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز مشاوره پیدایش
این کتاب در چهار فصل و با عناوین طلاق، داوری،مشاوره خانواده و ارزیابی عملکرد داوری و مشاوره خانواده در طلاق تنظیم وتدوین شده است.

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی