موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

معرفی کتاب سرابی به نام انسانیت

 
•    معرفی کتاب سرابی به نام انسانیت

•    از: محمدقطب
•    مترجم: خداداد مطاعی پور
•    موضوع: کتاب‌های اندیشه و مذهب
 

•    انسانیت یا چنانکه می¬گویند جهانی¬ بودن، دعوتی پُر زرق و برق است که هر از چندگاهی ظاهر می¬شود سپس تا زمان ظهور جدید از دیده ها نهان میگردد!
ای برادر من انسانگرا باش .. قلب و احساسات خود را متوجه تمام انسانیت کن، دین را به گوشه¬ای بینداز زیرا دین امری شخصی است .. رابطه ای خاص میان بنده و پروردگار است که جایگاه آن قلب می باشد، اما نگذار این رابطه، احساسات و رفتارت را در قبال دیگرانی که دینی غیر از دین تو دارند شکل دهد چرا که دین نباید باعث تفرقه و جدایی میان انسانها گردد .. چونکه همه در انسانیت با هم برادرند!
بیا تا بدون در نظر گرفتن نژاد یا رنگ یا میهن و یا دین، خیر و خوبی را برای تمام بشریت مهیا نموده و به آنان ارزانی داریم!
چنانکه مینگری ادعایی پُر زرق و برق است، آنگاه که بدان گوش فرا میدهی چنان در خیالت تجسم مینماید که تو را بسوی ارتفاع و اوج گرفتن بر فراز تمام موانعی فرا میخواند که بین انسانها در زمین فرق و تفاوت میگذارد .. تو را فرا میخواند تا در جهان روشنایی به پرواز درآیی .. تو را فرا میخواند تا صاحب قلب بزرگ و دید وسیع و احساسات شریف باشی .. تا با چشم انسانیت بنگری و با فکری جهانی بیندیشی و آغوشت را با انگیزه ی عشق و محبت بزرگ انسانی، برای تمام بشریت بصورت یکسان بگشایی!
چه سرافرازی و سربلندی و چه شرافت و چه عظمتی در دل و جان و فکر و احساس دارد!
اما درنگ کن! صبر کن تا طنینی که کلمات و عبارات ایجاد میکند فرو نشیند و به دور از احساسات و هیجانات، حقیقت را جستجو کن و بنگر در کجای جهان مشاهده میکنی که این شعارها اجرا شده باشد؟!
آیا اعتباری حقیقی در واقعیت دارد یا اینکه صرفا شعارهایی پوشالین است که با هدفی خاص بالا میرود؟!

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی