موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه شهریه نیم سال اول 95-96

- با عنایت به مصوبه هیات رئیسه و ابلاغ به امور مالی دریافت شهریه ترم اول سال 95-96
جهت انتخاب واحد به دو صورت ذیل می باشد.
_ کلیه دانشجویانی که بدهی ترم قبل یا چک برگشتی دارند ملزم اند بدهی قبلی  خود راحتما به صورت نقدی تسویه نمایند.

روش نقدی :

پرداخت علی الحساب شهریه برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی کلیه ورودیها ی قبل و جدید مبلغ 5500000 ریال نقدو برای دانشجویان ارشد 9000000 ریال نقد می باشد.

روش اقساطی (کل شهریه ):

برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی 2750000 ریال نقد و 3فقره چک 2750000 ریال (جمعا 11000000ریال )به تاریخ های 7/29 و8/29 و1395/9/29 می باشد.

برای دانشجویان کارشناسی ارشد 4500000 ریال نقد و 3 فقره چک 4500000 ریال (جمعا 18000000 ریال ) به تاریخ های 7/29 و8/29 و1395/9/29  می باشد.

شماره حساب واریز شهریه :2072214466 بانک تجارت شعبه اطلسی
پرداخت به صورت الکترونیکی و پوز امور مالی هم امکان پذیر می باشد.


معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی