موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه انتخاب واحدمقدماتی ترم مهر 97-96

اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر 97-96
دانشجویان عزیز برای انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر از تاریخ 2/18/ 1396  تا 1396/2/23 باید به سیستم گلستان از مسیر ثبت نام- عملیات ثبت نام مقدماتی- ثبت نام مقدماتی مراجعه نمایند.
شرکت در ارزشیابی اساتید  الزامی می باشد.
* دانشجویانی که در ارزشیابی اساتید شرکت نکرده اند کارت ورود به جلسه امتحان برایشان صادر نمی گردد.
*انتخاب واحد مقدماتی به منزله انتخاب واحد اصلی نمی باشد ولی جزء شروط لازم برای شرکت در انتخاب واحد اصلی می باشد و چنانچه شخصی انتخاب واحد مقدماتی را انجام ندهد در زمان انتخاب واحد اصلی فایلش برای ثبت نام باز       نمی شود بنابراین نمی تواند دروس دلخواه خود را اخذ نماید .
حوزه آموزش

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی