موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد

 
دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به انتشار فیلمهای آموزشی درسها و جلسات دفاع سمینار و پایان نامه دانشجویان بر روی سامانه http://stream.um.ac.irکرده است شما میتوانید با مراجعه به سایت از امکانات آموزشی آن بهره مند شوید

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی