موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه دفاع کارشناسی رشته طراحی و دوخت مهر ماه 96

برنامه های دفاع مهر ماه 96
مریم دهقان
96/7/22
۱۱/۳۰ الی ۱۲

زهرا کشاورز
96/7/22
تئوری ۱۳/۳۰
۱۴

پروانه حسینی
96/7/29
۱۲/۱۳

سمانه نبی و طامهری
96/7/22
۱۲/۳۰الی ۱۳

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی