موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینیبرای کسب اطلاعات بیشتر به لینک سایت همایش مراجعه فرمایید.
https://t.me/religionconf

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی