موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

سال نو مبارک

تازه ها

مقررات ورود به جلسه امتحان اعلام شد.

1) براي شرکت در کلیه  امتحانات همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجويي الزامي است.

2) لازم است دانشجويان در صندلي هاي تعيين شده كه شماره آن روي كارت ورود به جلسه درج شده است، بنشينند.

3) همراه داشتن ماشين حساب با هماهنگي استاد و حداکثر تا مدل fx3600 باشد.

4) روشن بودن موبايل در جلسه امتحان تقلب محسوب شده و برابر مقررات با دانشجوي خاطي برخورد خواهد شد.

5) لازم است دانشجويان 15 دقيقه قبل از امتحان (ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه)در سالن امتحانات و یا کلاس مربوطه حضور داشته باشند.

6) برای مشاهده نمرات دروس به سیستم گلستان(اطلاعات جامع دانشجو و كليك روي ترم3971 ) مراجعه نمایید.

7) اعتراضات بايد توسط شخص دانشجو در مهلت تعيين شده توسط استاد درس مربوطه در سیستم  گلستان از مسیر آموزش- دانشجو- درخواستها- ثبت اعتراض و درخواست تجديد نظر توسط دانشجو  وارد شود و هیچ اعتراضی به صورت کتبی بررسی نمی شود.

8) دانشجوياني که در جلسه امتحان غايب بوده اند برای حذف درس  حداکثر تا 24 ساعت بعد از امتحان خود به آموزش مراجعه نمایند.

9) در صورتیکه دانشجو برای گرفتن نمره مزاحم استاد شود و از طرف استاد به آموزش گزارش داده شود،دانشجو به کمیته انضباطی معرفی می شود و مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد .

10) از همراه داشتن وسایل اضافی مانند کیف کتاب جزوه و.... در جلسه امتحان خودداری نمایید.

11) امضا نمودن لیست حضور و غیاب توسط دانشجویان الزامی می باشد.

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی