موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر 99-98

دانشجویان عزیز جهت انتخاب واحد مقدماتی ترم 3981 می توانند از تاریخ 1398/02/18 الی 1398/02/26  به سیستم گلستان (از مسیر ثبت نام مقدماتی- ثبت نام مقدماتی) مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه:
- جهت انجام انتخاب واحد مقدماتی، شرکت در ارزشیابی اساتید الزامی می باشد.

- دانشجویانی که در ارزشیابی اساتید شرکت نکرده اند کارت ورود به جلسه امتحان برایشان صادر نمی گردد.

- انتخاب واحد مقدماتی به منزله انتخاب واحد اصلی نمی باشد ولی جزء شروط لازم برای شرکت در انتخاب واحد اصلی می باشد و چنانچه شخصی انتخاب واحد مقدماتی را انجام ندهد در زمان انتخاب واحد اصلی فایلش برای ثبت نام باز نمی شود بنابراین نمی تواند دروس دلخواه خود را اخذ نماید.

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی