موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

برای دریافت کارت ورود به جلسه می توانید از گزارش 428 سیستم گلستان یا از مسیر گزارشهای آموزش دانشجو- اطلاعات  ثبت نام و امتحان- برنامه امتحان پایان ترم دانشجو مراجعه نمایید.
براي دريافت كارت بايد بدهي دانشجو صفر باشد و در ارزشيابي اساتيد شركت نموده باشد.

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی