موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

  

تازه ها

اسامی نفرات برتر علمی

نفرات برتر علمی گروه مدیریت نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
 


نفرات برتر علمی گروه حسابداری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
نفرات برتر علمی گروه روانشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96نفرات برتر علمی گروه زبان نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


نفرات برتر علمی گروه صنایع نیمسال اول سال تحصیلی 97-96نفرات برتر علمی گروه کامپیوتر نیمسال اول سال تحصیلی 97-96نفرات برتر علمی گروه معماری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96نفرات برتر علمی گروه گرافیک نیمسال اول سال تحصیلی 97-96نفرات برتر علمی گروه طراحی دوخت و لباس نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


نفرات برتر علمی گروه نقشه برداری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

نفرات برتر علمی گروه زیست فناوری نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

اسامی نفرات برتر علمی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی