موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اعیاد خجسته ماه شعبان مبارک باد

تازه ها

اسامی نفرات برتر علمی

نفرات برتر علمی گروه مدیریت نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95نفرات برتر علمی گروه حسابداری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95نفرات برتر علمی گروه روانشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


نفرات برتر علمی گروه کامپیوتر نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


نفرات برتر علمی گروه معماری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
نفرات برتر علمی گروه گرافیک نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


نفرات برتر علمی گروه صنایع نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
نفرات برتر علمی گروه زبان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


نفرات برتر علمی گروه زیست فناوری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


نفرات برتر علمی گروه نقشه برداری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


نفرات برتر علمی گروه طراحی لباس و طراحی دوخت نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

معرفی کتاب

 

تازه های فناوری

سخن هفته

 

مطالب آموزشی