موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

کسب رتبه نخست در دهمین مسابقات کشوری پل ماکارونی توسط دانشجوی دانشگاه امام جواد(ع)

آقای علیرضا خضری دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی دانشگاه، موفق به کسب رتبه نخست در دهمین مسابقات کشوری پل ماکارونی سال 1397 شد.

                                           
                                         

به گزارش واحد روابط عمومی دانشگاه، آقای علیرضا خضری دانشجوی رشته مدیریت امور بانکی دانشگاه امام جواد(ع)، توانست دردهمین مسابقات کشوری پل ماکارونی سال 1397، رتبه نخست درگرایش زیبایی سازه را به خود اختصاص دهد. این مسابقات از تاریخ 11 لغایت 17 اسفند ماه 1397 در سه گرایش زیبایی، سنگین و سبک در دانشگاه یزد برگزار گردید.

معرفی کتاب

تازه های فناوری

رویدادهای دانشجویی

مطالب آموزشی