موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

معرفی دوره کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

با توجه به جمعیت عظیم نیروی شاغل در کشور و همچنبن ورود نیروهای جدید به بازارکار توجه به امر آموزش نیروی انسانی را بیشتر از هر زمان دیگری توجیه می­کند. گسترش خدمات سازمانها و تغییر و تحولات علمی، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی نیاز به آموزشهای جدید را آشکار می­سازد. باتوجه به نقش مهم و اساسی منابع انسانی یک سازمان به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان که در اولویت بالاتری نسبت به منابع مالی،  مادی و فناوری قرار می­گیرد،  اهمیت توجه به موضوع آموزش و بهسازی نیروی انسانی را بیش از هر زمانی ضروری می­سازد.

دوره کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دوره ای است که در صدد اعتلای فعالیتهای آموزش نیروی انسانی در سطح سازمان ها  و نهادهای جامعه می­باشد. مهمترین اهداف این رشته عبارتند از :

-         تربیت نیروی انسانی متخصص در امر برنامه ریزی و مدیریت آموزش و بهسازی سازمان

-         ایجاد توانایی لازم برای تحقیق و پژوهش و همچنین گسترش روحیه پژوهش محوری در تصمیمات مرتبط با آموزش و بهسازی منابع انسانی

-         افزایش سطح دانش نظری و مهارت عملی مدیران و کارشناسان ادارات و واحدهای آموزش و بهسازی سازمان ها

به طور کلی دانش آموختگان این رشته دارای تواناییها و مهارتهای زیر خواهند بود.

1-      شناسایی مسائل و مشکلات آموزشی سازمان ها

2-      نیاز سنجی آموزشی کارکنان سطوح متفاوت سازمان

3-      توانایی تجزیه و تحلیل طبقه بندی و طراحی مشاغل

4-      برنامه ریزی و طراحی آموزشی  در قالب برنامه های نیروی انسانی سازمان

5-      ارزشیابی برنامه های آموزشی

6-      کنترل کیفیت دوره های آموزشی در حال اجرا

 

نحوه پذیرش دانشجو :

پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی صرفا از طریق کنکور انجام می­گیرد. همچنین لازم به ذکر است که این موسسه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و کلیه قوانین و سرفصلهای درسی این وزارتخانه را اجرا می کند.


مدیر گروه:

 داریوش پور سراجیان


معاونت گروه:

مونا اسماعیل زاده مشهدیاساتید مدعو


مهدی نواب پور
دکترای مدیریت آموزشی


جلیل بهارستان
دکترای مدیریت آموزشیسید کاظم علوی
دکترای برنامه ریزی درسیکاظم برزگری
دکترای روانشناسی تربیتی
محمدتقی جباری فر
دکترای علوم تربیتی
مریم کیان
دکترای علوم تربیتی


کارشناس گروه:

منیژه صحاف

نشانی دفتر گروه و اطلاعات تماس:
موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)،  شماره تماس: 38281200-035 - داخلی 274
271


پیوست :

چارت درسی رشته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی (ورودی بهمن)

چارت درسی رشته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی (ورودی مهر)

لیست اساتید راهنما