موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقالی و مهمانی

قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقالی و مهمانی

با توجه به تشکیل اولین جلسه نقل و انتقالات در خرداد ماه دانشجویان متقاضی:

  • ·  مدارک ومستندات خودرامطابق قوانین انتقالی و مهمانی اعلام شده در برد و پس از تایید مراجع قانونی و برابر با اصل نمودن در کاور پلاستیکی قرارداده و پس از تکمیل فرم مربوطه آن را به كارشناس گروه (دفتر گروهها) مربوطه ارائه نمایید.
  • ·  مهلت تحویل مدارک تا پایان ساعت اداری 31/02/1393 می باشد و به درخواستهای پس از آن رسیدگی نخواهد شد.
  • ·  کلیه درخواستها باید در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم به آدرس

www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx ثبت گردد و به درخواستهایی که در سایت وزارت علوم ثبت نشده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

 

حوزه آموزش: 02/02/1393