اطلاعیه های موجود آموزشی

- اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

- راهنما ویژه دانشجویان متقاضی انتقالی و مهمانی

- نحوه اعتراض به نمره توسط دانشجو

- مقررات ورود به جلسه امتحان

- راهنمای پرداخت الکترونیکی شهریه

- اطلاعیه پرداخت فیش فارغ التحصیلان(کاردانی-کارشناسی)


- اطلاعیه پرداخت فیش کمیسیون موارد خاص