آیین نامه های موجود آموزشی


-- آيين نامه آموزشي کارداني و کارشناسي مصوب اسفند 1393

- آيين نامه جديد کارداني و کارشناسي ورودي 91 به بعد

-آيين نامه نقل و انتقالات

- آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان