موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

صدور دانشنامه

بنابر اعلام حوزه آموزش دانشگاه امام جواد(ع)، افرادی که حائز شرایط زیر هستند میتوانند با تکمیل فرم ضمیمه و تحویل آن به حوزه آموزش، نسبت به دریافت دانشنامه خود اقدام نمایند


شرایط دریافت دانشنامه
1-نداشتن تعهد خدمت در مقاطع پایین تر
2- تسویه کامل با صندوق رفاه دانشجویان (تسویه وام دانشجویی)
3-داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

مدارک لازم برای درخواست دانشنامه

1-کپی تمام صفحات شناسنامه

2- کپی کارت ملی

3- دو قطعه عکس  4*3 جدید

4- کارت  پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

5- پرداخت فیش 300000 ریال در سامانه پرداخت دانشگاه یزد (در صورتی که موقع تسویه حساب پرداخت نشده است)

6- پرداخت فیش 100000 ریال به شماره حساب 2072214466 بانک تجارت(هزینه صدور دانشنامه و تمبر)

7- کپی دانشنامه مقطع قبلی و فرم انجام تعهدات مقطع قبلی روزانه

8- نامه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان درصورتی که وام داشته اند  


*لازم به ذکر است دانشنامه 6 الی 9 ماه پس از تاریخ درخواست صادر خواهد شد. که دانشنامه، فقط به شخص دانشجو و در قبال تحویل اصل گواهی موقت تحویل داده خواهد شد.


علاوه بر تکمیل فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه، مدارک خواسته شده در فرم مذکور نیز باید به ضمیمه فرم تکمیل شده باشد و به آموزش تحویل گردد

دانلود فرم ویژه متقاضیان دریافت دانشنامه