موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تقویم آموزشی


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصيلي 96-95
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلي 95-94