موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصيلی 99-98

تذكر:
- انتخاب واحد به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.
- دانشجویانی که در ثبت‌نام مقدماتی شرکت نکرده‌اند نمی‌توانند در تاریخ‌های فوق انتخاب واحد خود را انجام دهند. انتخاب واحد این دسته از دانشجویان پس از پایان ثبت‌نام کلیه دانشجویان انجام خواهد شد.
- پرداخت شهریه به صورت اینترنتی انجام می‌شود و از قبول هرگونه فیش بانکی (فاکس) معذوریم.
- چنانچه دانشجو در زمان انتخاب واحد، موفق به انجام انتخاب واحد نشود، مشمول پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.