موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

صدور معافیت تحصیلی

کلیه دانشجویان پسر مشمول باید بلافاصله بعد از ثبت نام  برای صدور معافیت تحصیلی اقدام نمایند  بدین منظور لازم است دانشجویان با مدارک زیر به مراکز پلیس +10 مراجعه نمایند:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی

2-یک قطعه عکس

3-فرم ب نظام وظیفه ( فرم ب در موقع ثبت نام توسط آموزش به دانشجو داده می شود)

* فرم معافیت تحصیلی صادر شده باید به آموزش تحویل داده شود.