موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مرکز نوآوری

مرکز نوآوری موسسه راه اندازی گردید.
اخبار و اطلاعات جدید در این زمینه به زودی منتشر خواهد شد.