موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انجمن علمی روانشناسی

انجمن علمی روانشناسی
        دبیر انجمن

                                          ساغر سماوات                                            
                                                         

اعضای انجمن
                                                                                                             
                                                
                                           

  1. فاطمه نصیری                 2. زهرا حسینی پور         3. محمداسداللهی        4. عاطفه مشک آبادی   

                                         

                                                              

فعالیت ها:

برگزاری روز روانشناس

برگزاری کارگاه های تخصصی(act، نوروفیدبک و ....)

برگزاری کرسی های آزاد در مباحث مختلف

برگزاری سمینار  مهارتهای مطالعه کتاب

برگزاری کارگاه زبان بدن

پخش و نقد فیلم های برادرم خسرو، در جستجوی خوشبختی، ابد و یک روز و.... .

بازدید از بیمارستان جامع روانپزشکی یزد  به صورت متوالی

بازدید از خانه سالمندان

بازدید از معاونت پیشگیری با مواد مخدر

چاپ نشریه  راز زندگی در سه شماره