موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انجمن علمی مدیریت

انجمن علمی مدیریت

دبیر انجمنفرزانه طیبی

اعضای انجمن

                                                             

            مهدی علی محمدی         حمیدرضا هاتفی                  نرگس فلاح            محمدرضا طحان


         نوع فعالیت ها                                                     

  • ·      برگزاری کلاس های نرم افزار
  • ·      برگزاری سمینار
  • ·      برگزاری3بازدید علمی
  • ·      چاپ نشریه 
  • ·      برگزاری مسابقه ps4
  • ·      مسابقه تصویر