موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انجمن علمی معماری

انجمن علمی معماری

                                                                        دبیر انجمن


                                                                    سعید مطلبی

                                           
                    ناهید شیخزاده               محمد لاله              علی رجب پور                 علی امامی

 

عملکرد انجمن معماری

برگزاری دوره های حل مسئله

برگزاری دوره های آشنایی با نرم افزارهای مربوطه 

برگزاری دوره های طرحی مقرنس

برگزاری دوره ی مقدماتی اسکیس

برگزاری سه دوره مراسم شب یلدا در محل پردیس هنرو معماری 

بازدید های علمی مربوط به رشته