موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انجمن علمی نقشه برداری

انجمن علمی نقشه برداری   
 
                                                                         دبیر انجمن

                                                                 
                                                                        محمد عبدلی 

اعضای انجمن :


                                                     

                 امیر ابوالحسینی                   محمد صابری                 علی عباسی              علی دهقان
 

برنامه های انجمن علمی نقشه برداری که در طول ترم مهر ماه سال تحصیلی 96 -97برگزار شده است به شرح زیر میباشد:                   

1:برگزاری کلاس رصد ماه وستاره و نجوم

2:برگزاری کلاس توتال استیشن با حضودکتر شربی

3:برگزاری کلاس عملیات توتال استیشن

GIS:برگزاری کلاس تئوری 4