کارآفرین برتر

کارآفرین برتر:جناب آقای سید علی سالار
در تاریخ:1396/12/16


کارآفرین برتر:جناب آقای محمد مسعود ارکان
در تاریخ: 1397/01/19

جناب آقای ارکان ضمن ارائه بیوگرافی از خود و زندگیشان، فعالیت جدی کاری خود را از سال  1372 پس از اخذ مجوز نشریه وتحمل رنج و مشقت های زیاد و تبدیل آن در قالب هفته نامه وسپس با تغییر مجوز به شکل روزنامه، چاپ اولین روزنامه استان یزد را رقم زدند و با پشتکار و دید باز در خصوص  زوایای پیرامون کار خود مبادرت به تاسیس چاپ خانه نموده است. جناب آقای ارکان دانش آموخته روزنامه نگاری نیست اما بهتر از دانش آموختگان این حوزه در این مسیر گام برداشته و مزید این ادعا، تداوم فعالیت این روزنامه بعد از گذشت 25 سال از اخذ مجوز می باشد. یکی از بزرگترین دلایل موفقیت این بزرگوار، سخت کوشی و تلاش و مشخص بودن هدف و خواسته خویش و پایداری در راه رسیدن به  این هدف بوده است.


کارآفرین  برتر:جناب آقای دکتر مرتضی محمدی نژاد
در تاریخ: 1397/03/02

کارآفرین برتر:جناب آقای مصیب خانی

درتاریخ: 1397/03/10کارآفرین برتر:جناب آقای فرید دولت آبادی

جهانگرد و سایکل توریست ایرانی

در تاریخ:  1397/03/20

کارآفرین برتر: جناب آقای حمید رضا کوفه ای

در تاریخ: 1397/02/13


کارآفرین برتر : جناب اقای حسین فلاح

در تاریخ: 1397/04/07کار افرین خانم کاردان


آرایشگاه هلچین

                  

 


فرادرس

                               


شیرآلات ابسرد کن نی دار   


 


داستان یک کارآفرین: 

  ایس پک         


گلخانه گل رز