موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مرکز کارآفرینی دانشگاه امام جواد(ع) برگزار کرد.

کارگاه کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی – گردشگری برگزار شد.

علاوه بر حضور دانشجویان و فعالین مرکز کارآفرینی دانشگاه در کارگاه آموزشی کارآفرینی اجتماعی و فرهنگی، نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد در مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپای اجتماعی و فرهنگی که به تازگی فعالیت خود را در یزد آغاز کرده است حضور داشتند و به هم اندیشی، تمرین ایده پردازی، مهارت آموزی گروهی و پیوند توانمندی ها برای خلق اتفاقاتی موثر و ثروت های مشارکتی در این حوزه پرداختند.

در این کارگاه طرح هایی مطرح شد تا با پیوند دانشگاه و سازمان های مردم نهاد و از همه مهم تر تقویت باور دستگاه های اجرایی، خیران و واقفین نسبت به این امر، اتفاقات خوبی برای ترمیم زخم های اجتماعی یزد از دریچه کارآفرینی رقم بخورد.

این کارگاه در تاریخ پنجشنبه مورخ 1397/06/22 ازساعت 9 الی 16 در محل کتابخانه امام علی برگزار گردید که مدرس این کارگاه جناب آقای محمد کاظم متولی بود.