موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدیدها


بازدید دانشجویان گروه هنر از کارگاه نساجی و بافندگی دانشگاه یزد


                


بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش گردشگری از هتل صفائیه یزد                 

بازدید تخصصی دانشجویان رشته کارآفرینی گرایش گردشگری از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)

      


بازدید تخصصی دانشجویان رشته کارآفرینی گرایش گردشگری از هتل داداردوی یک روزه تخصصی گروه کارآفرینی گرایش گردشگری به شهرستان خاتم

بازدید از گلخانه گل رز:
21 نفر از از دانشجویان منتخب در روز سه شنبه مورخ 95/12/10 از گلخانه گل رز شهرستان نیر با هدف آشنایی دانشجویان با یکی از کارآفرینان استان و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان بازدید کردند. در ابتدا دانشجویان از تمامی قسمتهای گلخانه بازدید کردند و بعد از آن آقای محمودی توضیحاتی را در مورد گلخانه و گلخانه داری ارائه کرده و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.


بازدید گروه معماری از روستای اسلامیه:
این بازدید در آبان ماه سال 1395 صورت گرفت که هدف از برگزاری این بازدید آشنایی دانشجویان با آداب و رسوم، بافت و مصالح مصرفی ساخت و... بود


بازدید از کارخانه کاشی مسعود:
بازدید 20 نفر از دانشجویان رشته مهندسی صنایع از کارخانه کاشی مسعود در تاریخ 95/9/20 در خصوص درس نگهداری و تعمیرات انجام شد.


بازدید از واحد ارزی بانک صادرات:
بازدید دانشجویان رشته مدیریت امور بانکی از واحد ارزی در آذر ماه سال 1395  که با همراهی جناب آقای جعفری صورت پذیرفت و هدف از این بازدید آشنایی دانشجویان با اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله ارزی با توضیحات تکمیلی توسط جناب آقای اخوان ریاست واحد ارزی بانک صادرات بود.

 


بازدید از شرکت کارتن سازی حامد : دانشجویان مدیریت – شهرکت صنعتی مهریز


بازدید از کارخانه الکترو کویر: دانشجویان صنایع 


بازدید از شرکت یزد باف: دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

 

 


بازدید از کارخانه آروک


بازدید از کارگاه بافندگی دانشگاه یزد:
این بازدید با دانشجویان رشته طراحی و دوخت، درس آقای شرافت با هدف آشنایی این دانشجویان با محیط کارگاهی بافندگی از این کارگاه انجام پذیرفت.


بازدید از آتش نشانی (ایستگاه شماره 9)


بازدید از شرکت سیم و کابل یزد:
این بازدید در تاریخ 95/2/15 توسط 17 نفر از دانشجویان رشته صنایع درس نگهداری و تعمیرات با هدف آشنایی دانشجویان رشته مدیریت با اصول و فنون تعمیر و نگهداری در کارخانه انجام شد.


بازدید از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان یزد:
این بازدید در تاریخ 95/2/15 با 19 نفر از دانشجویان درس بازاریابی بین الملل با هدف آشنایی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه با فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد و همچنین تعاریف فناوری و نوآوری انجام شد.


بازدید از کارخانه کاشی نوآوران میبد:
این بازدید در تاریخ 95/2/20 توسط 21 نفر از دانشجویان درس مدیریت منابع انسانی انجام شد


بازدید از کارخانه یزدتایر:
این بازدید در تاریخ 95/2/22 توسط 15 نفر از دانشجویان درس طرحریزی واحدهای صنعتی انجام شد