موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدیدهابازدید از گلخانه گل رز:
21 نفر از از دانشجویان منتخب در روز سه شنبه مورخ 95/12/10 از گلخانه گل رز شهرستان نیر با هدف آشنایی دانشجویان با یکی از کارآفرینان استان و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان بازدید کردند. در ابتدا دانشجویان از تمامی قسمتهای گلخانه بازدید کردند و بعد از آن آقای محمودی توضیحاتی را در مورد گلخانه و گلخانه داری ارائه کرده و به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.


بازدید گروه معماری از روستای اسلامیه:
این بازدید در آبان ماه سال 1395 صورت گرفت که هدف از برگزاری این بازدید آشنایی دانشجویان با آداب و رسوم، بافت و مصالح مصرفی ساخت و... بود


بازدید از کارخانه کاشی مسعود:
بازدید 20 نفر از دانشجویان رشته مهندسی صنایع از کارخانه کاشی مسعود در تاریخ 95/9/20 در خصوص درس نگهداری و تعمیرات انجام شد.


بازدید از واحد ارزی بانک صادرات:
بازدید دانشجویان رشته مدیریت امور بانکی از واحد ارزی در آذر ماه سال 1395  که با همراهی جناب آقای جعفری صورت پذیرفت و هدف از این بازدید آشنایی دانشجویان با اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله ارزی با توضیحات تکمیلی توسط جناب آقای اخوان ریاست واحد ارزی بانک صادرات بود.

 


بازدید از شرکت کارتن سازی حامد : دانشجویان مدیریت – شهرکت صنعتی مهریز


بازدید از کارخانه الکترو کویر: دانشجویان صنایع 


بازدید از شرکت یزد باف: دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

 

 


بازدید از کارخانه آروک


بازدید از کارگاه بافندگی دانشگاه یزد:
این بازدید با دانشجویان رشته طراحی و دوخت، درس آقای شرافت با هدف آشنایی این دانشجویان با محیط کارگاهی بافندگی از این کارگاه انجام پذیرفت.


بازدید از آتش نشانی (ایستگاه شماره 9)


بازدید از شرکت سیم و کابل یزد:
این بازدید در تاریخ 95/2/15 توسط 17 نفر از دانشجویان رشته صنایع درس نگهداری و تعمیرات با هدف آشنایی دانشجویان رشته مدیریت با اصول و فنون تعمیر و نگهداری در کارخانه انجام شد.


بازدید از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان یزد:
این بازدید در تاریخ 95/2/15 با 19 نفر از دانشجویان درس بازاریابی بین الملل با هدف آشنایی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه با فعالیتهای پارک علم و فناوری یزد و همچنین تعاریف فناوری و نوآوری انجام شد.


بازدید از کارخانه کاشی نوآوران میبد:
این بازدید در تاریخ 95/2/20 توسط 21 نفر از دانشجویان درس مدیریت منابع انسانی انجام شد


بازدید از کارخانه یزدتایر:
این بازدید در تاریخ 95/2/22 توسط 15 نفر از دانشجویان درس طرحریزی واحدهای صنعتی انجام شد