موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

مشهد ویژه دانشجویی با ظرفیت محدود

به گزارش واحد دانشجویی مشهد ویژه، رفت با قطار و برگشت با هواپیما ، ظرفیت بسیار محدود جهت ثبت نام به خانم معدن دفتر فنی و مهندسی مراجعه نمایید