موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

تکاپوی بهاری دانشجویان دانشگاه امام جواد (ع) در بهار

با پایان یافتن تعطیلات و آغاز شروع به کار دانشگاه، دانشجویان نیز با هیجان بهاری به پیشواز ترم جدید رفتند و کلاسها طبق نظام و برنامه ریزی با حضور اکثریت دانشجویان در هوایی بهاری تشکیل و اساتید به آموزش پرداختند حیلط سبز دانشگاه در این فصل با وجود دانشجویان پویا و پر نشاط زیبا تر و شادابتر از هرزمان دیگر خود نمایی میکند .
جنبش و تحرکت و تلاش دوباره در این فصل باعث رونق کارهای فرهنگی و دانشجویی و پژوهشی و همچنین  ایجاد انگیزه بیشتردر مسئولین، جهت ارائه خدمات علمی و آموزشی میشود. فصل بهار همواره در دانشگاه امام جواد (ع ) فصلی پرکار و پویا با برنامه ها و مراسم های متعدد بوده است.