موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

تازه ها

اطلاعیه زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان‌ترم

جزئیات مربوط به زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان‌ترم اعلام شد.

به نقل از کارشناس واحد آموزش دانشگاه، دانشجویان گرامی می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 18 دی ماه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان‌ترم به سامانه گلستان مراجعه نمایند. گفتنی است کارت ورود به جلسه با استفاده از گزارش شماره 428 و از مسیر گزارش‌های آموزش > دانشجو > اطلاعات ثبت‌نام و امتحان > برنامه امتحان پایانترم دانشجو قابل دسترس می‌باشد.

قابل‌توجه آنکه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان منوط به 1) تسویه حساب با امور مالی، 2) تکمیل فرآیند ارزشیابی اساتید و 3) رفع منع ثبت‌نام (در صورت لزوم) می‌باشد.