موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اطلاعیه انتخاب واحد مقدماتی ترم مهر 99-98

دانشجویان عزیز جهت انتخاب واحد مقدماتی ترم 3981 می توانند از تاریخ 1398/02/18 الی 1398/02/26  به سیستم گلستان (از مسیر ثبت نام مقدماتی- ثبت نام مقدماتی) مراجعه نمایند.

نکات قابل توجه:
- جهت انجام انتخاب واحد مقدماتی، شرکت در ارزشیابی اساتید الزامی می باشد.

- دانشجویانی که در ارزشیابی اساتید شرکت نکرده اند کارت ورود به جلسه امتحان برایشان صادر نمی گردد.

- انتخاب واحد مقدماتی به منزله انتخاب واحد اصلی نمی باشد ولی جزء شروط لازم برای شرکت در انتخاب واحد اصلی می باشد و چنانچه شخصی انتخاب واحد مقدماتی را انجام ندهد در زمان انتخاب واحد اصلی فایلش برای ثبت نام باز نمی شود بنابراین نمی تواند دروس دلخواه خود را اخذ نماید.