موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

داستان یک کارآفرین(آرایشگاه هلچین)

باشگاه کارآفرینی برگزار کرد.
 سمینار داستان یک کارآفرین (سرکار خانم فاطمه سادات نقیب زاده موسس آرایشگاه هلچین) در سالن آمفی تاتر دانشگاه امام جواد برگزار شد
نشست این هفته از سوی مرکز کارآفرینی متفاوت از سایر کارآفرینان بود. کارآفرین این دوره  سرکار خانم فاطمه سادات نقیب زاده موسس آرایشگاه هلچین و موسس برند هلچین بودند. در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر محمودی ضمن خوش آمد به اساتید و دانشجویانی که در سالن آمفی تئاتر حضور داشتند از برنامه های آتی مرکز مخصوصا در تابستان 96 سخن گفتند و از دانشجویان خواستند تا پیگیر فعالیت های مرکز کارآفرینی باشند. در ادامه خانم نقیب زاده سخنان خود را آغاز نموده و از زمان کودکی خود، تلخی و شادی های زندگی شان و مسیری که ایشان را امروز تبدیل به آرایشگاه هلچین کرده است سخن به میان آوردند. نکات کلیدی صحبت های ایشان توکل بر خدا، داشتن پشتکار و تقویت روحیه شکست ناپذیری در تمامی کارها بود. در پایان جلسه پرسش و پاسخ انجام شد و لوح تقدیری از طرف مرکز کارآفرینی به عنوان یاد بود به ایشان اهدا گردید.
مرکز کارآفرینی از آقای مهندس سپهر، اساتید محترم آقای حکاکی، آقای فضیلتی و خانم دبستانی بابت همراهی و حضور در این مراسم که موجب دلگرمی ما و دانشجویان شد واقعا ممنون و سپاسگزار است.