موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اولین روز جلسه مشاوره عمومی انتخاب رشته کنکور 96 در دانشگاه امام جواد برگزار شد

استقبال پور شور پذیرفته شدگان کنکور از جلسه مشاوره عمومی
به گزارش روابط عمومی اولین جلسه مشاوره همگانی عصر روز دوشنبه در سالن آمفی تاتر دانشگاه با استقبال پرشور پذیرفته شدگان تشکیل شد
 در این جلسه که با قرائت قرآن و اجرای سرود ملی و سپس سرود رسمی دانشگاه امام جواد آغاز شد
 آقای خراسانی یکی از مشاورین منتخب ضمن خیر مقدم وتبریک به پذیرفته شدگان و خانواده های آنها اهمیت انتخاب رشته را برشمرد و دقت در این امر را یکی از ضروری ترین موارد مورد توجه پذیرفته شدگان بیان نمود
سپس به شرح و تفصیل دفترچه انتخاب رشته پرداخته و تمام مراحل انتخاب رشته را توضیح داد. این جلسه که در دو نوبت با 120 شرکت کننده تشکیل شد تا ساعت 21 شب ادامه داشت
مهندس سپهر معاون فرهنگی و دانشجویی نیز در تکمیل سخنان مشاور از انتخاب برتر و اولویتهای دانشگاهی سخن گفت جلسات عمومی تا روز شنبه ادامه خواهد داشت شرکت کنندگان میتوانند بعد از حضور در جلسات عمومی با تعیین وقت خصوصی جلسات خصوصی، مشاوره خود را
تکمیل نمایند. دانشگاه امام جواد طبق سنوات گذشته با اراِئه خدمات مشاوره رایگان در خدمت پذیرفته شدگان و خانواده های محترم میباشد