موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اردوی کارورزی دانشجویان کارشناسی نقشه برداری برگزار شد

رشته نقشه برداری یکی از رشته های فعال و متنوع دانشگاه امام جواد (ع) است. به گزارش مدیر گروه نقشه برداری خانم دکتر دیهیمی :
اردوی کارورزی دانشجویان کارشناسی نقشه برداری در مرداد ماه 1396 با هدف باز آموزی دورس نقشه برداری و افزایش مهارتهای عملیاتی دانشجویان برگزار گردید.در این اردو که  دردانشگاه و محوطه دخمه یزد برگزار گردید، از استاد خبره و آشنا به عملیات  نقشه برداری استفاده گردید.از جمله دروس تدریس شده نقشه برداری کارگاهی، نقشه برداری مسیر، فتوگرامتری، سنجش از دور، ژئودزی ماهواره ای  و کاداستر را می توان نام برد
در طول هرترم نظیر این اردوها برگزار میشود