موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

انتخابات انجمن و کانون های علمی _ دانشجویی برگزار شد

انجمنهای علمی _ دانشجویی یکی از مهمترین ارکان فرهنگی و علمی دانشگاهها میباشد به گزارش امور فرهنگی انتخابات انجمنهای علمی _ دانشجویی با شرکت بیش از 8 انجمن در رشته های مختلف در سه روز متوالی برگزار شد این انتخابات که همزمان با هم در دانشگاه امام جواد و پردیس هنر و معماری برگزار شد با شور و اشتیاق دانشجویان و استقبال خوب آنها روبرو بود این اتفاق هر سال با حضور اعضای قبلی در محیطی کاملا دانشجویی و با رعایت کامل مقررات برگزار میشود دانشجویان با انتخاب اعضای انجمنهای دانشجویی و سپس انتخاب دبیران انجمنها به کارهای علمی -پژوهشی و هنری و رسیدگی به مشکلات دانشجویان میپردازند این دانشجویان که منتخب اکثریت هستند در بسیاری از امور دانشجویی همانند یک مسئول متعهد و دلسوز عمل میکنند
نتایج این دوره از انتخابات در هفته اول آبان ماه از طریق سایت دانشگاه اعلام میگردد.