موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

پای درد و دل دانشجویان خوابگاهی

بازدید از خوابگاههای دانشجویان دختر دانشگاه امام جواد (ع)
به گزارش امور فرهنگی _ دانشجویی ، مهندس سپهر معاون فرهنگی _ دانشجویی و مجتبی حجتی مدیر امور دانشجویی از خوابگاه دختران دانشگاه امام جواد بازدید کردند و در نشستی صمیمی از مشکلات و کاستی های خوابگاهیان جویا شدند و در این خصوص جهت رفع مشکلات دانشجویان قول مساعد دادند بازدید مسئولین از خوابگاهها میتواند در امیدواری و ایجاد انگیزه در دانشجویان غیر بومی بسیار موثر باشد .
حجتی مدیر امور دانشجویی با اشاره به برنامه های متنوع که درترمهای گذشته برای خوابگاهیان در نظر گرفته شده بود ،خاطرنشان کرد در ترم جاری نیز حتما از برنامه های سرگرم کننده مانند مسابقات مختلف درون خوابگاهی استفاده خواهیم کرد تا دانشجویان غیر بومی میهمان ما بتوانند اوقات خوشی را در این دوران در خوابگاهها تجربه نمایند.