موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

جلسه هم اندیشی با صاحب نظران حوزه زبان انگلیسی در دانشگاه امام جواد(ع)

دکتر فروغ امیرجلیلی: تشکیل مداوم جلسات  تکمیلی زبان انگلیسی باعث ارتقاء کیفیت آموزشی و فرهنگ سازی در حوزه زبان انگلیسی میشود
به گزارش روابط عمومی جلسه ای به مناسبت اخذ مجوز برگزاری آزمون بین المللی تافل در یزد در محل دانشگاه امام جواد با حضور هیئت رئیسه ، اعضای هیئت علمی زبان انگلیسی دانشگاههای استان و مدیر گروه زبان دانشگاه امام جواد و مدیر  برگزاری آزمونهای زبان در سالن مهر این دانشگاه برگزار شد .در این جلسه اعضا ضمن بررسی شرایط آموزشی زبان انگلیسی، راهکارهای جدیدی در جهت ارتقاءآموزش زبان و استفاده حداکثری از اخذ مجوز برگزاری تافل در استان را به بحث گذاشتند دکتر میرجلیلی معاون آموزشی دانشگاه امام جواد ضمن خیرمقدم به میهمانان بر ضرورت تشکیل جلسات به شکل مداوم تاکید نمود در ادامه خانم دکتر امیرجلیلی ، مدیر گروه زبان دانشگاه به تشریح نقش و رسالت دانشگاهها و گروههای زبان در جهت پیشبرد کیفیت آموزش و فرهنگ سازی در حوزه زبان انگلیسی اشاره نمود
در پایان مهندس فرحانه مدیر برگزاری آزمونهای زبان نیز ضمن ارائه توضیحات کامل از روند اخذ مجوز آزمون تافل و فواید و فرصتهای به وجود آمده، از این اتفاق مبارک، همه صاحبنظران را به اراءه ایده ها و راهکارهای مفید در جهت استفاده حداکثری از این پتانسیل دعوت نمود.
 این نشست با تبادل نظر و پیشنهادات میهمانان خاتمه یافت.