موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

بازدید از خانه سالمندان بهار یزد

دانشجویان روانشناسی از سالمندان عیادت و دلجویی کردند
 به گزارش روابط عمومی جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه امام جواد(ع) دربازدیدی که صبح امروز از سرای سالمندان بهار یزد داشتند از نزدیک با روحیه همنوعان و سالمندان آشنا شدند.
در این دیدار که باعث خوشحالی سالمندان این مرکز شد دانشجویان با اهداء هدایا و شیرینی ساعاتی را در جمع مادران سالمندی گذراندند که سالهای خزان خود را دور از خانه و خانواده به سر میبرند و حسرت دیدار فرزند و آشنا برایشان آرزویی محال و دست نایافتنی شده است .
در این مرکز حدود 80 سالمند معلول و غیره ساکن بودند که میانگین سن آنها بین 60 سال تا 95 سال بود.
این نوع بازدیدها برای دانشجویان روانشناسی نوعی کلاس درس تجربی محسوب میشود.