موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

اردوی تفریحی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه امام جواد (ع)

اردوی تفریحی کویر توسط امور فرهنگی دانشگاه امام جواد(ع) برگزار شد به گزارش روابط عمومی اردوی یک روزه ویژه خواهران دانشجو مقیم خوابگاه خودگران حجازی و خوابگاه دانشگاه آزاد که دانشجویان موسسه در آنجا سکونت دارند، در تاریخ جمعه 03/09/96 برگزار گردید که 20 نفر از دانشجویان دختر به همراه دو نفر سرپرست در این اردو شرکت نمودند.
برنامه های این بازدید تفریحی، محوطه تفریحی قنات حسن آباد مهریز وکوه ریگ که از اماکن تفریحی و گردشگری شهرستان مهریز به شمار می روند، بود