موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

برگزاری اسکیس معماری در پردیس هنر و معماری دانشگاه امام جواد(ع)

حضور بیش از 100 دانشجوی معماری در اسکیس پردیس هنر و معماری به گزارش گروه معماری اولین برنامه اسکیس معماری جهت سنجش و ارتقاءتوانایی دانشجویان، در پردیس هنر و معماری امروز یکشنبه 26 آذر ماه برگزار شد . در این برنامه بیش از 100 دانشجوی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری همراه با اساتید خود و مدیر گروه معماری حضور داشتند این برنامه به همت رییس پردیس هنر و معماری و مدیر محترم گروه انجام شد.