موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

جلسه هیئت امنا با اهداء احکام جدید به اعضاء برگزار شد

احکام جدید اعضای هیئت امنا توسط دکتر وحدت تقدیم شد. به گزارش روابط عمومی صبح پنجشنبه 30 آذر ماه هجده امین جلسه هیئت امنا با حضور اکثریت اعضا برگزار شد در این جلسه که به مسائل مربوط به امور مالی و دانشجویی و همچنین تعیین سیاستهای جدید دانشگاه پرداخته شد، احکام جدیدی که از طرف وزارت علوم و فناوری به اعضای محترم هیئت امنا ابلاغ شده بود توسط دکتر وحدت رییس دانشگاه اهداشد.
اعضای هیئت امناء دانشگاه امام جواد(ع) عبارتند ازآقایان:

دکتر محمد علی برخورداری بافق                                (دانشیار دانشکده راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر سید محمد علی توکل کوثری                              (استاد دانشکد ه علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
مهندس غلامعلی سفید                                         (مدیر عامل مؤسسه خیریه- فرهنگی جواد الائمه)
دکتر سید عباس شجاع الساداتی                             (استاد دانشکد ه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر حسین فرمان                                                (استاد (بازنشسته) دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران)
محمد زمانی قمی                                                 (استاندار یزد)
دکتر محمد مدرس یزدی                                          (استاد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمد موسوی زاده   (استادیار (بازنشسته) گروه فقه و اصول دانشگاه یزد)
دکتر رضا امراللهی بیوکی                                        (استاد تمام فیزیک از دانشگاه پیرماریکوری فرانسه  و نماینده وزیر      علوم،تحقیقات و فناوری)
آقای دکتر محمد علی وحدت زاد                               (ریاست موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد)