بازدید دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه امام جواد (ع)

گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) با همکاری انجمن علمی روانشناسی برگزار کرد. گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) با همکاری انجمن علمی روانشناسی در راستای اجرای عملی درس آسیب شناسی روانی و  آشنایی بیشتر دانشجویان این رشته با انواع اختلالات روانی، در تاریخ پنج شنبه 30/09/1396 بازدیدی از مرکز جامع روانپزشکی یزد به عمل آورد.
در این بازدید علمی، 30 نفر از دانشجویان فعّال رشته روانشناسی شرکت داشتند که ابتدا در جلسه آموزشی برگزار شده در آمفی تئاتر به توضیحات روانشناس مرکز مبنی بر آشنایی دانشجویان با فرایند پذیرش در این مرکز، نقش روانشناسان در بهبود سلامت بیماران، چگونگی ارتباط با بیمار و خانواده آنها، شیوع بیماری ها بر اساس سن و همچنین آشنایی با درمانگاه مرکز، گوش دادند و سوالات خود را در زمینه های  طول مدت درمان بیماران، چگونگی ارجاع و تشخیص گذاری انواع اختلالات از روانشناس مرکز پرسیدند.
سپس دانشجویان به دو گروه 15 نفره تقسیم بندی شده و هر گروه با همراهی یک روانشناس بالینی به بازدید از بخش های مختلف این مرکز، مصاحبه با برخی از بیماران و بررسی پرونده آنها پرداختند. بخش های درمانی بازدید به ترتیب ذیل بود:
1.    بخش مردان 1 که شامل بیماری های روانپزشکی حاد می شد.
2.    بخش دوگانه که بیماران علائمی از سایکوز و اعتیاد را با هم داشتند.
3.    بخش زنان
4.    بخش خصوصی (VIP)
5.    بخش مردان 2 که شامل بیماری های مزمن بود.