موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

مشارکت دانشجویان و مسئولین دانشگاه امام جواد(ع) در راهپیمایی 22 بهمن

حضور در اتحادملی و مشارکت در فریاد انقلابی در بهمن 96 به گزارش امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام جواد(ع) صبح روز 22 بهمن جمعی از دانشجویان دانشگاه به همراه تعدادی از مسئولین و خانواده های خود در مراسم راهپیمایی با شکوه 22 بهمن شرکت نمودند و با این کار اتحاد و همبستگی و اهمیت پیروزی افتخار آفرین جمهوری اسلامی را جشن گرفتند و به همه جهانیان اقتدار ایران اسلامی را یاداور شدند.