موسسه آموزش عالي امام جواد (ع) يزد

دانشجویان دختردانشگاه امام جواد (ع) عازم سرزمینهای نور شدند

دانشجویان اعزامی به اردوی راهیان نور با بدرقه مدیر امور دانشجویی رهسپار سرزمینهای نور شدند
به گزارش روابط عمومی، دانشجویان دختر دانشگاه امام جواد (ع) راهی سرزمینهای مقدس نور شدند در این خصوص مجتبی حجتی مدیر دانشجویی دانشگاه امام جواد(ع)اظهار داشت: این اردوی فرهنگی و معنوی هرساله در اسفند ماه برگزار می گردد.
که امسال نیز جمعی از دانشجویان دختر دانشگاه امام جواد(ع) در تاریخ 15 اسفند به همراه دیگر دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر استان که تقریبا 600 نفر(15 دستگاه اتوبوس) بودند راهی سرزمینهای نور(جبهه های جنوب) شدند.
بازدید از مناطق عملیاتی طلائیه، فکه، شلمچه، هویزه، دهلاویه، فتح المبین، اروندکنار و ... و برپایی نشستهای فرهنگی و معنوی از برنامه های این اردوی پنج روزه می باشد.
لازم به ذکر است دانشجویان پسر دانشگاه نیز در تاریخ 22 اسفندماه راهی این سفر معنوی می شوند.